Pozew o rozwód. Rzecz niecodzienna w Ameryce Łacińskiej

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć nieskuteczny związek małżeński. Sąd ma możliwość orzec rozwód w sytuacji kiedy nastąpił trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Znaczy to, że nie wychodzą żadne przesłanki, które wskazywały by na tek krok, że małżonkowie wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. W tym względzie rozwód różni się od separacji gdzie taka nadzieja jeszcze występuje. Dodatkowo brane są takie płaszczyzny pożycia jak kontakty fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego jak i również łożenie na potrzeby bliskich. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu niezaplanowanego czasu, wychowanie dzieci. Ponadto jeżeli w rodzinie jest małoletni to sąd bada czy przez rozwód nie ucierpi jego dobro.

Klasycznym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest pozycja w jakiej jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wysoko negatywnie wpływają na życie wspólnoty rodzinnej. Np. alkoholizm to poważny problem po wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się być mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, stosuje przemoc względem drugiego męża i nie przegladaj strone dokłada się do wspólnego budżetu. Czasem przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest również hazard, który pogrąża jednakowo mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *